U bent een:

Accountant

Uw kennispartner voor het signaleren van cao- en Bpf-risico’s

Elk accountantskantoor heeft cliënten waar significante cao- en bpf-risico’s spelen. Soms zijn ze bekend, maar vaker worden ze niet (tijdig) gesignaleerd. Daar komt bij dat maatschappelijke ontwikkelingen, de wijziging van ondernemingsactiviteiten en de rechtspraak stuk voor stuk invloed hebben op de werkingssfeer van cao’s en bedrijfstakpensioenfondsen (Bpf’s). Kortom; deze zorgen voor nieuwe risico’s. 

Wij staan accountantskantoren hierin bij en zorgen voor het juist indelen van cao- en Bpf-verplichtstellingen, zodat mogelijke risico's vroegtijdig worden gesignaleerd en waar mogelijk gemitigeerd. 

Pro- én reactief

In de samenwerking met accountantskantoren werken we pro- én reactief. Is uw cliënt aangeschreven door een Bedrijfstakpensioenfonds? Dan begeleiden we u graag om samen met uw cliënt de juiste stappen te zetten om aansluiting zonder ‘schade’ mogelijk te maken.

Ook wanneer u cliënten heeft waarbij u een vermoeden heeft dat ze niet of niet bij het juiste bedrijfstakpensioenfonds aangesloten zijn, bent u bij ons aan het juiste adres. We kunnen dankzij onze Bpf-checker snel en eenvoudig inzicht krijgen in de risico’s en een aanpak bedenken om deze risico’s te elimineren.

Cao en Bpf-werkingssfeer is bijzonder gedetailleerd vastgelegd en is door de feitelijkheid hiervan juridisch behoorlijk complex. Bekendheid met wet- en regelgeving en met de processen bij een mogelijke aansluitingsplicht is daarvoor essentieel. Wij hebben ruime ervaring op dit gebied en zijn altijd gemotiveerd om een oplossing te vinden.

Risico’s op voorhand beperken

Buiten de enorme risico’s bij cliënten, krijgen we ook steeds meer te maken met accountantskantoren die in het vizier krijgen dat ook zij risico’s lopen wanneer cliënten worden aangesproken op hun pensioenregelingen. Het gaat om omvangrijke bedragen dus is een claim snel ‘verzonnen’.

Wij bekijken en inventariseren de aansluitingsrisico’s voor cao’s en bedrijfstakpensioenfondsen binnen cliëntenportefeuilles. Door proactief handelen kunnen deze risico’s op voorhand worden geminimaliseerd. Wenst een cliënt dit niet, dan kan er in ieder geval een dossier worden opgebouwd voor het geval dat. Wilt u deze risico’s mitigeren, informeer dan eens naar de mogelijkheden om een risicoscan op uw cliëntenbestand uit te laten voeren. Dit kan veel ellende in de toekomst voorkomen.