Wij werken voor 

Werkgevers

Pensioenrisico’s elimineren 

We kunnen het niet voldoende herhalen; denk heel goed na of u een pensioenregeling moet invoeren en zo ja welke. Want ook wanneer u geheel te goeder trouw een regeling invoert die achteraf verkeerd blijkt te zijn of waarbij onvolkomenheden aan het licht komen, draait u voor de consequenties op en die zijn doorgaans fors. 

Wilt u weten of u zich moet aansluiten bij een cao en/of een bedrijfstakpensioenfonds? Bent u aangeschreven door een bedrijfstakpensioenfonds en wilt u weten wat u moet doen? Wij helpen u graag. Onze expertise is op het uitvoeren van werkingssfeeronderzoeken, het elimineren of minimaliseren van eventuele risico’s en het aandragen van oplossingen. In een kennismakingsgesprek leggen wij u graag uit hoe wij u behulpzaam kunnen zijn.

Wij helpen u bij de volgende vraagstukken:

Alle rekentechnische en juridische expertise die met pensioenregelingen te maken heeft, is bij ons aanwezig. Wij streven altijd naar een pragmatische oplossing ondanks dat het probleem vaak een theoretisch karakter heeft. 
Werkgevers kunnen onze expertise inroepen voor:

Aansluiting bij cao/bedrijfstakpensioenfonds:
Bijstand om u te verweren tegen een mogelijke aansluiting bij een cao of bedrijfstakpensioenfonds. Wij hebben jarenlange ervaring opgedaan met deze complexe materie. Het samenspel van juridische definities en diverse rekenkundige aspecten intrigeert ons en motiveert ons de beste oplossing te zoeken. 

Verhalen van schade:
Bijstand bij een discussie met een Bpf. Aansluiting lijkt onomkeerbaar met forse financiële gevolgen. Gezien de complexiteit van de materie heeft u zich destijds laten bijstaan door een adviseur. In dergelijke situaties is het verstandig om een second opinion te vragen. Veelal kan de schade verhaald worden, waar wij u vanzelfsprekend bij ondersteunen. 

Pensioenregeling bij een particuliere 
verzekerings-maatschappij?

Een pensioenregeling bij een particuliere verzekeringsmaatschappij lijkt een veilige keuze. Ook hier is echter het arbeidsrecht van toepassing. Wijzigingen, stoppen, aangaan, zijn allerlei handelingen die omvangrijke risico’s met zich meebrengen. De grootste uitdaging op het gebied van pensioenrisico’s is echter de factor tijd. Risico’s manifesteren zich immers pas na jaren. Het leed is dan vaak al geschied. Daarom is voorkomen beter dan genezen. Laat u niet verrassen en gebruik hiervoor onze Bpf-checker.