Over cbp

Voorkomen is beter dan genezen

Pensioenregelingen zijn complex en vol risico’s.
Bent u aangeschreven door een cao-organisatie of bedrijfstakpensioenfonds? Heeft een cliënt zich gemeld waar dit voor geldt? Heeft u cliënten met vragen op pensioengebied? Vermoedt u dat één of meerdere van uw cliënten niet, of niet bij de juiste cao of het juiste bedrijfstakpensioenfonds is ingedeeld?
Bel ons, als u risico’s wilt voorkomen of mitigeren.

Wij maken graag kennis met u en laten u graag zien wat wij voor u en uw cliënten kunnen betekenen.

Wij behartigen de belangen van ondernemingen en aanvaarden om die reden geen opdrachten van pensioenfondsen.

Paul van der Heide