Kennis van zaken

Het is fijn wanneer u gelijk een eerste advies kunt uitbrengen.

Opleiding

Sinds een aantal jaar hebben we onze jarenlange ervaring op het gebied van cao-, bedrijfstakpensioenfonds- en -pensioenrisico’s omgezet in diverse praktische en effectieve opleidingen en cursussen. Deze zijn toegespitst op advocaten, accountants, belastingadviseurs en salarisadministrateurs. Door het delen van onze ervaring en expertise zorgen we ervoor dat u adequaat kunt handelen bij vragen en constateringen. Hieronder ons cursusaanbod:

Cursusaanbod advocaten

Voor de advocatuur hebben we een tweetal cursussen ontwikkeld. Beide cursussen kunnen intern worden gevolgd en kennen een maximaal aantal van 12 deelnemers. Uit ervaring weten we dat pensioenen vaak geassocieerd worden met rekenwerk. Onze cursussen zijn echter dusdanig van opzet dat vooral de juridische kant behandeld wordt en het rekenwerk tot een minimum wordt beperkt.

Cursus: Specialisatie Bedrijfstakpensioenfonds 

Tijdens deze driedaagse interne opleiding (donderdag, vrijdag en zaterdag) worden de volgende onderwerpen gedoceerd:

Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds;

Pensioenwet;

Leerstuk over werkingssfeeronderzoek cao en Bpf;

Jurisprudentie cao en Bpf;

Casuïstiek.

De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk examen. Bij succesvolle afronding ontvangt u een certificaat.

Leerdoel

Het leerdoel van deze cursus is om een cao- en Bpf-dossier te kunnen beoordelen op de werkingssfeer. Daarnaast krijgt u meer inzicht in de processen ten aanzien van cao en Bpf en kunt u deze processen in goede banen leiden. Uiteraard heeft u na het volgen van deze opleiding inzicht in dit complexe en veelzijdige juridische ‘mijnenveld’.

De cursus kan incompany geboekt worden vanaf een minimaal aantal deelnemers van 5 personen. Heeft u minder deelnemers dan kunt u ook inschrijven op één van de beschikbare data bij u in de regio. Neem contact met ons op wanneer de eerstvolgende mogelijkheid is voor het volgen van deze cursus.

Cursus: Permanente educatie pensioenspecialisatie (voor arbeidsrechtadvocaten)

Dit opleidingsprogramma begint met een tweedaagse interne cursus waarin pensioencasuïstiek binnen het arbeidsrecht wordt behandeld.

Pensioenwet;

Pensioensystemen en -verzekeringen
(Wijzigingen door de jaren heen en de gevolgen voor pensioenopbouw);

Jurisprudentie.

De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk examen. Bij succesvolle afronding ontvangt u een certificaat.

Leerdoel

Het leerdoel van deze cursus is om de arbeidsrechtadvocaat juridische pensioenkennis te bieden. Hierdoor bent u in staat om bij arbeidsrechtdossiers te kunnen beoordelen of er pensioenissues spelen en hoe deze behandeld moeten worden. 

De cursus kan incompany geboekt worden vanaf 5 personen. Heeft u minder deelnemers dan kunt u ook inschrijven op één van de beschikbare data bij u in de regio. Neem contact met ons op wanneer de eerstvolgende mogelijkheid is voor het volgen van deze cursus.

Cursusaanbod accountants, belastingadviseurs
en salarisadministrateurs

Voor de accountancy hebben we een cursus ontwikkeld om risico’s met betrekking tot cao-en bedrijfstakpensioenfondsenproblematiek te signaleren. De cursus kan intern gegeven worden en heeft een maximum aantal deelnemers van 12 personen. Uit ervaring weten we dat pensioenen vaak worden geassocieerd met rekenwerk. Onze cursussen zijn echter dusdanig van opzet dat vooral de juridische kant behandeld wordt en het rekenwerk tot een minimum wordt beperkt.

Cursus: Opleiding cao en Bpf

Tijdens deze driedaagse interne opleiding (donderdag, vrijdag en zaterdag) wordt de volgende leerstof behandeld:

Cao wetgeving;

Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds;

Jurisprudentie cao en Bpf;

Casusbehandeling.

De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk examen. Bij succesvolle afronding ontvangt u een certificaat.

Leerdoel

Het leerdoel van deze cursus is om deelnemers praktijkkennis te bieden. Hierdoor bent u in staat om in uw dagelijkse werkzaamheden risico’s ten aanzien van cao en bedrijfstakpensioenfondsen tijdig te onderkennen.

De cursus kan incompany geboekt worden vanaf 5 personen. Heeft u minder deelnemers dan kunt u ook inschrijven op één van de beschikbare data bij u in de regio. Neem contact met ons op wanneer de eerstvolgende mogelijkheid is voor het volgen van deze cursus.

Wij denken graag met u mee

CBP helpt ondernemingen om schade te beperken in het geval er een cao of een bedrijfstakpensioenfonds op hen van toepassing blijkt te zijn. Vaak tonen we met onze werkingssfeeronderzoeken aan dat een onderneming onterecht wordt aangeschreven. Bent u wél terecht aangeschreven dan weten wij hoe we de schade voor u kunnen beperken. 

Onze dienstverlening is bedoeld om ondernemingen en hun adviseurs bij te staan. Dit doen we onder andere door inzicht in oplossingsrichtingen te geven.