Aanmelden

Studiebijeenkomst

Werkingssfeerperikelen in het arbeidsrecht

Werkingssfeer-perikelen in het arbeidsrecht

Op 12 september 2023 zal onze eerste studiebijeenkomst ‘Werkingssfeerperikelen in het arbeidsrecht’ plaatsvinden op ons kantoor te Rotterdam (aan de Lichtenauerlaan 114-120). De bijeenkomst spitst zich toe op verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen. Het onderwerp is pensioenrechtelijk, maar bevindt zich wel exact op het snijvlak van pensioen- en arbeidsrecht. Voldoende diepgaand en direct toepasbaar binnen uw arbeidsrechtpraktijk. Het programma vindt u hieronder.

Het programma

14.30

Ontvangst met koffie en thee

15.00

Allereerst bespreekt pensioenrechtadvocaat de heer W.P.M. (Wim) Thijssen de juridische aspecten van de verplichtstelling van bedrijfstakpensioenfondsen. In dit gedeelte komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Procedure tot verplichtstellingstelling (aanvraag en zienswijzen);
 • Representativiteit;
 • Status van een verplichtstellingsbesluit;
 • Uitleg van een verplichtstellingsbesluit;
 • Normadressaat van een verlichtstellingsbesluit;
 • Het hoofdzakelijkheidscriterium;
 • Voorbeelden.

16.30

Pauze

16.45

In het tweede gedeelte zal pensioenadviseur de heer P.J. (Paul) van der Heide de vormen van vrijstelling van deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds bespreken. De volgende punten worden besproken:

 • Verplichte vrijstelling van deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds;
 • Discretionaire bevoegdheid tot het verlenen van vrijstelling;
 • Financiële gevolgen van vrijstellingen voor werkgever en werknemer;
 • Vrijstelling na invoering Wet toekomst pensioenen.

18.15

Afsluiting en borrel

PO-punten en kosten

Voor deze bijeenkomst kunt u zelf 3 PO-punten bij de Nederlandse Orde van Advocaten toekennen. Kosten voor deelname zijn € 149, exclusief btw, per persoon. Na afloop ontvangt u een hand-out van de gebruikte PowerPoint dia’s. 

Meld u hier aan voor de studiebijeenkomst.

Ik volg de cursus...
Online
Fysiek